Süper Film İnsan Kaynakları

Süper Film olarak Türkiye ve dünyadaki başarımızı sahip olduğumuz nitelikli iş gücü ile sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle de çalışmalarımızı, ortak amaçlar etrafında toplanmış nitelikli insan gücünü oluşturmaya yönlendiriyoruz. Bir taraftan kurumsal değerlerimizi ön plana çıkararak, diğer taraftan da Süper Film'i yarınlara taşıyacak kadroların oluşumu için insan kaynaklarına yatırım yapıyoruz.

İşe alım : Süper Film'de işe alım, yer değişikliği yada yükselmeler Yetkinlikler prosedürümüz çerçevesinde yürütülür. Her işi için gerekli olan fiziksel yetkinlikler bu prosedürde açıkça belirlenmiştir.

Başvurular, şirket tarafından verilmiş bir ilana yada randevu alınarak doğrudan insan kaynakları bölümümüze yapılabileceği gibi internet yoluyla da yapılabilir. İnsan Kaynakları bölümümüz gerekli değerlendirmeleri yaparak uygun gördüğü adayları iş görüşmesi için davet edebilir. Görüşme sonucuna göre diğer adımlar takip edilir. İş başvurusunda gerektiğinde Yabancı Dil, Genel Yetenek ve Kişilik testleri uygulanabilir.

Performans Değerlendirmesi : Çalışanların kendi yöneticileri ile birlikte belirledikleri ölçülebilir hedefler, yılda 2 kez gözden geçirilir. Bu değerlendirmelerin amacı, geri bildirim sağlayarak, çabaların görülmesi, değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve bireysel gelişimin sağlanmasına dönüktür.

Kariyer Planı : Süper Film'de yetkinlikleri uygun her çalışan için bir kariyer planı vardır. Bu plan içerisinde bireysel gelişimi sağlayacak ve çalışanların liderlik yetkinliklerini geliştirecek çalışmalar düzenlenir ve takip edilir.

Eğitimler : Süper Film, eğitim için yapılan harcamaları" bireysel yatırım " olarak gören bir şirkettir. Doğru insanlara doğru eğitimlerin verilmesi temel amaçtır. Bu nedenle de genellikle eğitimler, kişilerin kariyer planında belirlenmiş hedeflerine dönük olarak ve kişiye özel olarak düzenlenmektedir.

Staj olanakları : Süper Film, geleceğin insan kaynağını oluşturacak bireylerine olabildiğince staj olanağı sağlamaktadır. Bu çalışmalar SANKO koordinasyonunda yürütülmektedir.