Kalite Politikamız

SÜPER FİLM

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI


Süper Film olarak, Tüm süreçlerimizde; Kalite, Gıda güvenliği, Çevre ve İSG Yönetim Sistemlerinin prensip ve gerekliliklerini dikkate alarak sürekli gelişen, müşterilerine ve paydaşlarına odaklanan bir kuruluş olarak;
• Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve diğer şartlara uymayı, sürekli gelişmeyi temel alan entegre yönetim sistemi ile gerekli bilgi ve kaynakları temin etmeyi beyan ve taahhüt ederiz.
• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, sürdürülebilir bir model ve sürekli iyileştirme metotlarını kullanarak karşılamayı,
• Çalışanların etkin katılımını ve farkındalıklarını sürekli kılmayı,
• Çalışma ortamımızı İSG şartlarına uygun olarak sağlıklı güvenli tutmayı,
• Hedeflediğimiz çevresel faktörler doğrultusunda, kirliliğin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapmayı,
• Yönetim sistemleri ve İyi üretim uygulamaları için gerekli olan teorik, pratik ve fiziki şartların sağlanmasına yönelik gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.

Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde;
• Doğal kaynakları verimli kullanarak,
• Çevreye dost teknoloji ve uygulamalar doğrultusunda tasarım faaliyetlerini gerçekleştirerek,
• Çevre boyutları kriterlerine göre ürün ve hizmetleri tedarik ederek,
• Doğal kaynak tüketimi konusunda çalışanların bilincinin arttırılmasını sağlayarak faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.
Tüm bu faaliyetlerimizi Kalite, Gıda güvenliği, Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Genel MÜDÜR
Fahri ÖZER
22.02.2021