Enerji Politikamız

SÜPER FİLM ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ‘ de Enerji Yönetim Sistemini etkin uygulayarak, faaliyetlerimizde enerji verimliliğimizi arttırmayı, enerji maliyetlerimizi azaltmayı ve uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca;

  • Enerji performansını ve EnYS’yi sürekli iyileştirmeyi sağlayacağımızı,
  • Amaçlara ve enerji hedeflerine ulaşmak için bilgi ve gerekli kaynakları kullanacağımızı,
  • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi ile ilgili yasal ve diğer şartlara uyacağımızı,
  • Tesis, ekipman, sistem ve proseslerin tasarımı ve iyileştirilmesi sırasında enerji performansını göz önüne alacağımızı,
  • Enerji performansını iyileştirici teknoloji kullanacağımızı,
  • Enerji performansını etkileyen enerji verimli sistemlerin, ürünlerin ve hizmetlerin tedarikini sağlayacağımızı,
  • Tedarikçiler ile enerji verimliliği konusunda işbirliği içinde olacağımızı,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmayı destekleyeceğimizi

amaçlar ve taahhüt ederiz.

                                                                 

                                                                                                                    21.01.2019

                                                                                                                 FAHRİ ÖZER

                                                                                                                 GENEL MÜDÜR