Ocak 2020: Süper Film Ceflex Paydaşlığı ile döngüsel ekonomiye olan katkılarına devam etmektedir.

Ceflex, esnek ambalajda değer zincirinin bütün süreçlerinde yer alan farklı kuruluşların döngüsel ekonomi içindeki performanslarını yükseltmek amacıyla oluşturulmuş Avrupa kökenli bir konsorsiyumdur. Süper Film, Ceflex paydaşlığı ile esnek ambalajda döngüsel ekonomiye ve sürdürebilirlik çalışmalarına destek vermeye devam etmektedir.