Microsoftteams Image (10)

Sürdürülebilirlik İlkelerimiz

Sürdürülebilir ilkelerle büyüyoruz…

Çocuklarımıza parlak bir gelecek bırakabilmek için sorumlu üretimin ve tüketimin gerekli olduğuna inanıyor, daha az tüket daha çok dönüştür felsefesi ile yeni stratejiler geliştiriyor, süreçlerimizin verimliliğini arttırarak, geliştirdiğimiz sürdürülebilir yenilikçi ürünler ile döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyoruz.

"Döngüsel Ekonomi için Tasarımlar" yönergelerine uygun olarak, mevcut ve yeni geliştirdiğimiz ürünlerin toplandığı, ayrıştırıldığı, geri dönüştürüldüğü ve potansiyel nihai pazarlar için rekabetçi kalite ve fiyatla ekonomiye geri kazandırıldığı uygulamaları takip ederek sürdürülebilir iş modelleri geliştiriyoruz.

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş veya geri dönüştürülmüş hammaddeler kullanarak, ürettiğimiz esnek ambalaj malzemelerinin karbon ayak izini düşürmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Tüm bu çalışmalarımızı Sürdürülebilirlik Komitemizin koordinasyon ve takibinde yapıyoruz.

Yüksek Verimlilik

Yüksek verimlilikte üretim yaparız.

Enerji Kaynaklarını

Enerji kaynaklarını sorumlu kullanır, yenilebilir enerji kaynaklarından yararlanmayı destekleriz.

Geri Dönüştüreblir

Geri dönüştürülebilir film üretiriz.

Çevreye katkı için proje tasarlarız.

Çevreye katkı için proje tasarlarız.

Group (1) (1)

Atıklarımızı azaltır, mümkün olanları geri kazanırız.

Tekrar Kullanılabilir

Tekrar kullanılabilir hammadde tüketiriz.

Tüm Süreçlerimizde

Tüm süreçlerimizde bu ilkeleri uygularız.

Yenilenebilir Ve Sürdürebilir

Yenilebilir ve sürdürülebilir hammadde kaynakları kullanırız.

Ürünlerimizin Yaşam Döngüsü

Ürünlerimizin yaşam döngülerini uzatarak, döngüsel ekonomiye katkı sağlarız.

Döngüsel Ekonomi

Döngüsel ekonomi için uygun ürün tasarlarız.