Kalite FUR1058.TIF

Kalite ve Enerji Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

SÜPER FİLM YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI


Süper Film olarak, Tüm süreçlerimizde; Kalite, Gıda güvenliği, Çevre ve İSG Yönetim Sistemlerinin prensip ve gerekliliklerini dikkate alarak sürekli gelişen, müşterilerine ve paydaşlarına odaklanan bir kuruluş olarak;
• Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve diğer şartlara uymayı, sürekli gelişmeyi temel alan entegre yönetim sistemi ile gerekli bilgi ve kaynakları temin etmeyi beyan ve taahhüt ederiz.
• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, sürdürülebilir bir model ve sürekli iyileştirme metotlarını kullanarak karşılamayı,
• Çalışanların etkin katılımını ve farkındalıklarını sürekli kılmayı,
• Çalışma ortamımızı İSG şartlarına uygun olarak sağlıklı güvenli tutmayı,
• Hedeflediğimiz çevresel faktörler doğrultusunda, kirliliğin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapmayı,
• Yönetim sistemleri ve İyi üretim uygulamaları için gerekli olan teorik, pratik ve fiziki şartların sağlanmasına yönelik gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.

Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde;
• Doğal kaynakları verimli kullanarak,
• Çevreye dost teknoloji ve uygulamalar doğrultusunda tasarım faaliyetlerini gerçekleştirerek,
• Çevre boyutları kriterlerine göre ürün ve hizmetleri tedarik ederek,
• Doğal kaynak tüketimi konusunda çalışanların bilincinin arttırılmasını sağlayarak faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.
Tüm bu faaliyetlerimizi Kalite, Gıda güvenliği, Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Genel MÜDÜR
Fahri ÖZER
22.02.2021


ENERJİ POLİTİKAMIZ

SÜPER FİLM ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ‘ de Enerji Yönetim Sistemini etkin uygulayarak, faaliyetlerimizde enerji verimliliğimizi arttırmayı, enerji maliyetlerimizi azaltmayı ve uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca;

  • Enerji performansını ve EnYS’yi sürekli iyileştirmeyi sağlayacağımızı,
  • Amaçlara ve enerji hedeflerine ulaşmak için bilgi ve gerekli kaynakları kullanacağımızı,
  • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi ile ilgili yasal ve diğer şartlara uyacağımızı,
  • Tesis, ekipman, sistem ve proseslerin tasarımı ve iyileştirilmesi sırasında enerji performansını göz önüne alacağımızı,
  • Enerji performansını iyileştirici teknoloji kullanacağımızı,
  • Enerji performansını etkileyen enerji verimli sistemlerin, ürünlerin ve hizmetlerin tedarikini sağlayacağımızı,
  • Tedarikçiler ile enerji verimliliği konusunda işbirliği içinde olacağımızı,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmayı destekleyeceğimizi

amaçlar ve taahhüt ederiz.

Genel MÜDÜR
Fahri ÖZER
21.01.2019