Kalite FUR1058.TIF

Kalite ve Enerji Politikalarımız

SÜPER FİLM ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., çok çeşitli ambalaj filmlerini tek çatı altında üreten, dünyanın en ileri gelen ambalaj film üreticilerinden biri olup, tüm çalışanlarımız ile Kalite, Ürün güvenliği, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin prensip ve gerekliliklerini yerine getirmeyi taahhüt eden ve paydaşlarına odaklanan bir kuruluş olarak;

Tüm Ürünlerimizde ve süreçlerimizde;

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, sürdürülebilir bir model ve sürekli iyileştirme metotlarını kullanarak karşılamayı,
 • Yönetim sistemleri ve ürün güvenliği için gerekli olan teorik, pratik ve fiziki şartların sağlanmasına yönelik gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Müşteri sağlık ve güvenliğini ön planda tutarak güveli üretim yapmayı,

 

 • Çalışanlara danışmayı, etkin katılımını ve farkındalıklarını sürekli kılmayı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve riskleri azaltmayı,
 • Çalışma ortamımızı İSG şartlarına uygun olarak sağlıklı güvenli tutmayı,

 

 • Hedeflediğimiz çevresel faktörler doğrultusunda, çevresel kirliliğin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapmayı ve acil durumlar ve kazalara karşı hazırlıklı olmayı,
 • Doğal kaynakları verimli kullanmayı ve Doğal kaynak tüketimi konusunda çalışanların bilincinin arttırılmasını sağlayarak faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi,
 • Atık yönetimi hiyerarşisini benimser, faaliyetlerimiz sonucu atık oluşumunun öncelikle kaynağında önlenmesini, oluşan atıkların mümkünse geri kullanımını, aksi takdirde doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünün veya geri kazanımının sağlanmayı,
 • Suyun geri kazanılıp yeniden kullanılması ve su izleme sistemlerinin iyileştirilmesine odaklanarak su performansımızın iyileştirilmesine ve kaynak verimliliğin arttırılmasına yönelik projeler yürütmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizde, iklim değişikliğine yol açmayacak, biyoçeşitlilik ve ekosistemleri korumaya özen göstermeyi,

 

 • Enerji performansını iyileştirici teknoloji kullanacağımızı,
 • Enerji performansını göz önüne alarak tesis, ekipman, sistem ve proseslerin tasarımı ve iyileştirilmesi sırasında Çevreye dost teknoloji ve uygulamalar doğrultusunda tasarım faaliyetlerini gerçekleştirerek,
 • Enerji performansı ve Çevre boyutları kriterlerine göre enerji verimli sistemleri, ürünleri ve hizmetleri tedarik ederek, çevresel ve enerji performansını arttırmayı,
 • Tedarikçiler ile başta enerji verimliliği konusunda olmak üzere ilgili tüm konular da iş birliği içinde olacağımızı,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmayı destekleyeceğimizi,
 • Enerji üretirken ve tüketirken verimlilik ve çevreye saygı esasına dayalı olarak, çevremize verdiğimiz etkileri azaltıp, doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarımızı düşürmek için çalışmalar yürütürüz,

 

Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat, uygunluk yükümlülükleri ve diğer şartlara uymayı, sürekli gelişmeyi temel alan entegre yönetim sistemi ile gerekli bilgi ve kaynakları temin etmeyi ve beyan ve taahhüt ederiz.

 

GENEL MÜDÜR

FAHRİ ÖZER

22.02.2023