Unsplash Wyghtlym344 (1)

Enerji ve Kaynakların Sorumlu Kullanımı

Günes Enerjii

GES (Güneş Enerji Santrali)

Enerji yönetim sistemi politikamızda taahhüt ettiğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmayı destekleme çerçevesinde Süper Film Gaziantep Yerleşkemizin çatılarına GES kurulumu başlatılmıştır. 2022 Mayıs ayı içerisinde tamamlanan 6,8 MWp güneş enerji santrali ile yıllık 9.200 MWe enerji elde edilecektir. Bu kapsamda 4288 Ton CO2 salınımı azaltılacaktır.

Yıllık 92 Mw

Yıllık 9200 MWe

Su Tasarrufuu

Su Tasarrufu Çalışmaları

Kuraklıkla mücadelemizde, 2006 yılından itibaren bugüne kadar yaptığımız tasarruf çalışmalarıyla su tüketimimizi, ton bazında hammadde başına %72 oranında düşürdük. 2008 yılından bu yana, kullanmış olduğumuz suyun ortalama %19’unu Atık Su Geri Kazanım Sistemimizden tekrar kazanarak su kaynaklarımızı daha verimli kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz.

%19 Atık Su

%19 Atık Su Geri Kazanımı

129.000 Kwh

129.000 kWh Yıllık Enerji Tasarrufu

%72 Su Tüketim

%72 Su Tüketim Tasarrufu

Karbon Emisyonn

Karbon Emisyon Azaltımı

Şirket Araçlarımızda Hibrit Modellere Geçiş


Karbon emisyonumuzu düşürmek için, şirket araçlarımızda 2018 yılı itibariyle hibrit modellere geçiş yapmaya başladık.

İlk etapta şirket araç havuzumuzdaki araçların % 57’sini Hibrit modele çevirerek emisyon oranımızı düşürdük. 2024 yılı itibariyle şirket araçlarımızın tamamında Hibrit ve/veya elektrikli modellere geçmeyi planlıyoruz.


Elektrikli Forkliftlere Geçiş


Süper Film enerjide sürdürülebilirlik çerçevesinde 16 adet dizel forkliftlerini elektrikli forkliftlere çevirmiştir.

Projenin sonucunda fabrikalarımızda iç mekan hava kalitesinde artış gözlenirken önemli miktarda fosil yakıt tüketiminin de önüne geçildi.

2020 yılında bir önceki yıla göre motorin tüketiminde %80’in üzerinde tasarruf sağlanmış olup, aynı zamanda yaklaşık 170 ton CO2e emisyon salınımının önüne geçilmiştir.