Kalite FUR1058.TIF

Politikalarımız

SÜPER FİLM ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., çok çeşitli ambalaj filmlerini tek çatı altında üreten, dünyanın en ileri gelen ambalaj film üreticilerinden biri olup, tüm çalışanlarımız ile Kalite, Ürün güvenliği, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin prensip ve gerekliliklerini yerine getirmeyi taahhüt eden ve paydaşlarına odaklanan bir kuruluş olarak;

Tüm Ürünlerimizde ve süreçlerimizde;

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, sürdürülebilir bir model ve sürekli iyileştirme metotlarını kullanarak karşılamayı,
 • Yönetim sistemleri ve ürün güvenliği için gerekli olan teorik, pratik ve fiziki şartların sağlanmasına yönelik gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Müşteri sağlık ve güvenliğini ön planda tutarak güveli üretim yapmayı,
 • Çalışanlara danışmayı, etkin katılımını ve farkındalıklarını sürekli kılmayı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve riskleri azaltmayı,
 • Çalışma ortamımızı İSG şartlarına uygun olarak sağlıklı güvenli tutmayı,
 • Hedeflediğimiz çevresel faktörler doğrultusunda, çevresel kirliliğin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapmayı ve acil durumlar ve kazalara karşı hazırlıklı olmayı,
 • Doğal kaynakları verimli kullanmayı ve Doğal kaynak tüketimi konusunda çalışanların bilincinin arttırılmasını sağlayarak faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi,
 • Atık yönetimi hiyerarşisini benimser, faaliyetlerimiz sonucu atık oluşumunun öncelikle kaynağında önlenmesini, oluşan atıkların mümkünse geri kullanımını, aksi takdirde doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünün veya geri kazanımının sağlanmayı,
 • Suyun geri kazanılıp yeniden kullanılması ve su izleme sistemlerinin iyileştirilmesine odaklanarak su performansımızın iyileştirilmesine ve kaynak verimliliğin arttırılmasına yönelik projeler yürütmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizde, iklim değişikliğine yol açmayacak, biyoçeşitlilik ve ekosistemleri korumaya özen göstermeyi,
 • Enerji performansını iyileştirici teknoloji kullanacağımızı,
 • Enerji performansını göz önüne alarak tesis, ekipman, sistem ve proseslerin tasarımı ve iyileştirilmesi sırasında Çevreye dost teknoloji ve uygulamalar doğrultusunda tasarım faaliyetlerini gerçekleştirerek,
 • Enerji performansı ve Çevre boyutları kriterlerine göre enerji verimli sistemleri, ürünleri ve hizmetleri tedarik ederek, çevresel ve enerji performansını arttırmayı,
 • Tedarikçiler ile başta enerji verimliliği konusunda olmak üzere ilgili tüm konular da iş birliği içinde olacağımızı,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmayı destekleyeceğimizi,
 • Enerji üretirken ve tüketirken verimlilik ve çevreye saygı esasına dayalı olarak, çevremize verdiğimiz etkileri azaltıp, doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarımızı düşürmek için çalışmalar yürütürüz,

 

Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat, uygunluk yükümlülükleri ve diğer şartlara uymayı, sürekli gelişmeyi temel alan entegre yönetim sistemi ile gerekli bilgi ve kaynakları temin etmeyi ve beyan ve taahhüt ederiz.

                                                                 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Süper Film olarak Vizyon ve Değerlerimiz ışığında sürdürülebilir bir büyümeyi ve başarıyı hedefliyoruz. Dürüst, Şeffaf ve güvenilir yaklaşımı esas alıp ekip çalışmasının birimler arası işbirliğinin, sürekli gelişen organizasyon kültürünü yaygınlaştırmayı, çeşitlilik ve bütünleyicilik misyonu ile İnsan Kaynakları politikasını uygulayamayı amaçlıyoruz.

İnsan Kaynakları departmanın stratejik partner olması yaklaşımı ile buna uygun tüm yetenekleri
geliştirmek, yetiştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için, adil, şeffaf ve birbirini tamamlayan, farklı bakış açıları ile herkesin fikirlerini açık şekilde paylaşabileceği bir ortamda süreçlerimizi uygulamayı benimser ve geliştirmeyi amaçlarız. Bu sayede tercih edilen işveren olma ve yetenekler tarafından tercih edilen iş yeri olma yolunda ilerlemek istiyoruz.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü bu amaçla Süper Film Ambalaj’ın etik değerleri içinde, “eşitlik ve çeşitlilik ilkesi” kapsamında, tüm çalışanlarımızın, iş ilişkilerinde dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep ve benzeri, cinsel yönelim, ailevi sorumluluklar, engellilik, yaş, sağlık durumu, sendika üyeliği ve benzeri ayrımlar yapmaksızın adil davranış gözetilir.

I. Seçme ve Yerleştirme Süreci
Süper Film olarak organizasyon yapısını ışığında mevcut pozisyonlara en doğru ve yetkin adayların
yerleştirilmesi için tüm işe alım platformları etkin şekilde kullanılmaktadır. İşe alım süreçlerimizi, Online portallar de ilanlarımızı yayınlayıp kullanmanın dışında, kendi web sitemizde adayların başvurusunu yapabileceği bir alan bulunmaktadır.
Üniversiteler ile yapılan iş birliğini kurum olarak önemsiyoruz, uzun/kısa dönem stajı olan programı sonrası stajyerlerin ve Sanko Vakıf Bursiyerlerinin başvurularını ik@superfilm.com adresine başvuruları alınmaktadır.
İşe alım sürecimizde yetkinlik bazlı mülakatlar, potansiyel analizi, teknik mülakatlar, yetenek sınavları ve ayrıca pozisyon özelinde ihtiyaç olması halinde yabancı dil sınavları ve mülakatları da uygulanmaktadır.
İş başı sonrası her pozisyon için yapılandırılmış oryantasyon program ile bölüm bazlı Buddy uygulaması yöntemini kullanırız, oryantasyon programının amacı, gruba yeni katılan çalışanı, şirketin genel yapısı, iş yapma usulleri ve çalışma düzenleri hakkında uyum sürecini hızlandırmak ve yapılandırmaktır.
Süper Film’de mavi yaka çalışanlar için işbaşı öncesi İşkur ve Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulları ile
yapılan işbirliklerimiz ile kurs programı ile yeni görevlerine hazırlanmaktadır.
II. Performans Yönetimi Süreci
Süper Film de performans yönetim sistemi uygulamasında Hedef ve Yetkinlik bazlı her yıl yapılan
değerlendirme süreci, Yıl başında üst yönetimin belirlediği stratejik hedeflere uyumlu tüm
departmanların bireysel ve departman hedeflerini ölçülebilir ve şeffaf şekilde uygulanmasını sağlar.
Çalışanların hedef ve görevlerine uyumlu fonksiyon bazında Yetkinlik setimizde yer alan Temel,
Fonksiyonel ve Yönetsel yetkinlikler somut örneklerle takip edilmesi sağlanır.
Gelişimin en önemli temel taşı olduğunu düşündüğümüz ‘’Geri Bildirim Görüşmeleri’’ çalışanın hem
takdir hem gelişim alanlarının yıl içerisinde 3 farklı dönemde yapılan çalışan-yöneticisi görüşmeleri ile
hedefine ve istenen yetkinliklerinin gelişimi konusunda desteklenmesini sağlar.
Performans çıktılarının ise takdir uygulamaları, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, yetenek yönetim ve
kariyer planlaması noktasından kullanılmak üzere bir çok noktaya katkı sağlayan düzeyde yapılandırılmış
ve uygulanmaktadır.
III. Yetenek Yönetim Süreci
Kültürün, vizyonun yukarıdan aşağıya yayılan bir gereç olduğunu biliriz ve bu nedenle tüm
yöneticilerimizin Liderlik ve yönetsel yetkinliklerini geliştirecek, Mentorluk eğitimi başta olmak üzere,
Liderlik kaslarını geliştirecek vizyonda eğitim programları tasarlanarak gelişimin sürekli olduğuna inanır
Tüm Çalışanlarımızın ise gelişim süreçlerinin desteklenmesi için, teknik ve sosyal alanlarda hem de kişisel
gelişim anlamında bilgi, yetenek ve yetkinliklerini arttırmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya ve
motivasyonlarını yükseltmeye yönelik çok sayıda ve zengin içerikte eğitim organize edilmektedir.
VI. Kariyer Yönetimi
Çalışanların bireysel gelişim planlarını gerçekleştirebilmesi için kurum tarafından desteklenmesi ve
kariyer hedeflerini başarmalarına fırsat verilmesini olanaklı kılan kariyer planlama faaliyetlerimiz
mevcuttur.
VII. Süper Film’de Staj
Türkiye’nin birçok üniversitesinden başvuran öğrencilere, staj imkânları sağlıyoruz. Her adayı eşit, adil veobjektif değerlendiriyor, şirketlerimizde staj yaptıkları bölümlerde mesleki bilgi ve kurum kültürünü öğrenecekleri bir staj deneyimi yaşatıyoruz. Stajyerlerimize uzun soluklu çalışma arkadaşları adayı olarakbakıyoruz ve açık pozisyonlarda şirketlerimizde staj yapan adayları değerlendiriyoruz. Başvurular Mart Nisan döneminde alınmaktadır. Staj başvurularını ik@superfilm.com yapabilirler.                                                SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI

Süper Film Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak tüm paydaşlarımız ile güven odaklı, güçlü ilişkiler kurmayı
ve sürdürülebilir tedarik zinciri yaklaşımımızı yaygınlaştırmayı önemsiyoruz ve tüm satın alma
ekiplerimizi ve satın alma yetkisine sahip diğer yöneticilerimizi sürdürülebilir tedarik zinciri politikası ve
süreçleri kapsamında eğitmeyi ve düzenli bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir değer yaratmak
için çevresel, sosyal ve etik değerleri gözeten, toplumun gelişimine önem veren bir yaklaşım sergilerken
önemli iş ortaklarımız olan tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızın da uygulanabilir olduğu ölçüde, benzer
davranışı benimsemelerini önemsiyoruz. Ayrım gözetmeksizin tüm tedarikçilerimiz ile adil, tarafsız ve
şeffaf iş ilişkileri kuracağımızı taahhüt ediyoruz. Bu kapsamda,

Tüm tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız çalışanlarına faaliyet gösterilen bölgedeki kanun
zorunluluklarına ve çalışma şartlarına uygun haklar sağlamakla yükümlüdür,
• Çalışanlarına din, dil, ırk, yaş, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, uyruk, bedensel engel vb. konular için
ayrımcılık yapamaz,
• İstihdam kararları serbest seçim esasına dayalı olmak zorundadır,
• Çocuk işçi çalıştıramaz, yasalar ve mevzuatla belirlenmiş en düşük çalışma yaşı kısıtlamalarına
kapsayan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler (“BM”) Sözleşmeleri başta olmak
üzere tüm geçerli ulusal ve uluslararası standartlara uymakla yükümlüdür,
• Çalışanlarının ücret ve sosyal haklarını yasal şartları temel alarak belirler,
• Rüşvet veremez, alamaz ve yolsuzluk yapamaz. Ulusal ve uluslararası tüm geçerli yolsuzlukla
mücadele kanunlarına uymak zorundadır,
• İş sağlığı ve güvenliğine önem verir. Çalışanlarına bu kapsamda gerekli eğitim, donanım ve ekipmanı
temin eder. Sağlık ve güvenlik risklerinin yönetilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi
için gerekli çalışmaları yürütür,
• Faaliyetlerini, çevre korumasına ilişkin olarak yürürlükte olan kanunlara, yönetmeliklere ve
uluslararası düzenlemelere uygun olarak sürdürmek zorundadır,
• Yaptığı işlerin ve aldığı kararların çevreye etkilerini değerlendirir; doğal kaynakların korunması,
atıkların azaltılması, temiz enerji kullanımı, geri dönüşüm ve kirlilik kontrolü için gerekli önlemleri
alır,
• Proaktif yaklaşımı benimseyip risklerini etkin olarak yönetir ve sürekli olarak gözden geçirir,
• Düzeltici faaliyetlerin ve şikayetlerin yönetimini müşteri odaklı yaklaşım ve sürekli iyileştirme bakış
açısı ele alır.
• Gerekli uluslararası/ulusal sertifikalara/belgelere sahiptir.

Süper Film Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş olarak, tedarikçilerimizi, performans takibi ve sürekli iyileştirilme
adına satın alma kriterlerimize uygun olarak değerlendirir, risk gördüğümüz tedarikçilere yerinde
denetim yapar ve iyileştirmeler için geri bildirim vermeye gayret ederiz,
Tedarikçi seçim kriterlerini eksiksiz yerine getiren firmalarla uzun vadeli sürdürülebilir iş birlikleri
oluşturmayı amaçlarız.                                                 SÜPER FİLM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Süper Film olarak ürünlerimizde ve süreçlerimizde sürdürülebilirlik felsefesini odağımıza alarak bu
kapsamda geliştirdiğimiz stratejiler, ilkeler ve çalışmalarımızla sektörümüzün lider firması olma vizyonu
ile çalışıyoruz. Ürün kalitesini ve hizmet anlayışını sürdürülebilir bir gelecek misyonu ile buluşturan iş
modelleri ile geleceğimizi şekillendirmekteyiz. Paydaşlarımızın önceliklerini göz önünde bulundurarak
Çevre & Sosyal ve Yönetişim alanlarında yürürlüğe koyduğumuz diğer politikalarımız ile uyumlu olarak
hazırladığımız Sürdürülebilirlik Politikasında paydaşlarımıza, çevremize ve tüm canlı/cansız
ekosistemlere sorumluluğumuzu ve taahhütlerimizi tanımlamaktayız.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi etkin şekilde yürütmek, sektörümüzde sürdürebilirlik alanında liderlik
edebilecek mekanizmaları hayata geçirmek, bu doğrultudaki hedeflerimizi belirlemek, hedeflerimizin
gerçekleşmesini takip etmek ve karar alma noktalarımızda sürdürülebilirlik odaklı hareket etmek için
Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi ve buna bağlı olarak süreç liderlerinin oluşturduğu
Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. Yapısı ve çalışma esasları yazılı olarak tanımlanmakta olan
bu komitede görevli çalışanlar ve genel kavramsal çerçevede ise Süper Film’in tüm çalışanları
Sürdürülebilirlik sorumluluğu altındadır.

Bu kapsamda;

• Müşterilerimiz ile ilişkilerimizi bugünün ve yarının ihtiyaçlarını gözeterek, müşteri memnuniyetini
en üst seviyede tutacak ve ürün kalitesini sürekli olarak iyileştirecek çalışmalar yapmaktayız. Bu
konuda yürütülen faaliyetlerimiz Süper Film Entegre Yönetim Sistemleri Politikası ile uyumlu
şekilde yürütülmektedir.
• Üretim süreçlerimizde ve ürünlerimizde ürün güvenliğini ve müşteri sağlığını en üst düzeyde
tutacak çalışmalar yapmaktayız. Ürün güvenliği anlamında ulusal ve uluslararası mevzuatı takip
etmekte ve müşteri & pazar taleplerine göre uygun hareket etmekteyiz.
• Ürünlerimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştirmeye inanmakta, bu doğrultuda yapılan ArGe ve
inovasyon faaliyetlerimiz doğrultusunda sürdürülebilir ve rekabette ön plana çıkacağımız ürünler
geliştirmeye önem vermekteyiz.
• Enerji tüketimimizi ve karbon ayakizimizi azaltacak ve yenilenebilir kaynak kullanımını
önceliklendirerek sürdürülebilir hale getirecek faaliyetlerimiz ile çevrenin korunması ile ilgili tüm
faaliyetlerimizi Süper Film Entegre Yönetim Sistemleri Politikası ile uyumlu şekilde
yürütmekteyiz.
• Ürünlerimizde kullandığımız hammaddeden başlayarak müşterilerimiz tarafından kullanıma hazır
hale getirene kadar yürüttüğümüz operasyonlarımızın karbon ayak izini içeren ürün yaşam
döngüsü çalışmalarını yapmakta ve önceliklendirmekteyiz.
• Kaynak kullanımımızı sınırlandıran, kaynakların verimli şekilde kullanımı sağlayan ve
ürünlerimizde & süreçlerimizde yenilenebilir kaynaklı girdilerin kullanımını sağlayacak çalışmalar
yapmaktayız.
• Atık yönetimini verimli şekilde yaparak atık miktarını düşürecek veya atıklarımızın yeniden
ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapmaktayız.
• Ürünlerimizin ve diğer girdilerimizin döngüselliğini arttıracak çalışmalar yapmakta, ilk kez
kullanılan kaynaklardan elde edilen hammadde ve diğer girdi miktarını azaltmakta ve geri
dönüştürülebilir ürün geliştirme faaliyetleri yürütmekteyiz.
• Biyoçeşitliliğin korunması kapsamında Süper Film Entegre Yönetim Sistemleri Politikası ile
uyumlu çalışmalar yapmaktayız.
• İnsana dokunan ve kilit paydaşlarımızdan çalışanlarımızı içeren tüm faaliyetlerimizi Süper Film
Sosyal Sorumluluk Politikası ile uyumlu şekilde yürütmekteyiz. Bunun yanı sıra Sanko Holding
çatısı altında ve Sani Konukoğlu Vakfı ile yürütülen çalışma ve faaliyetlerini desteklemekte ve
Holding olarak yapılan çalışmalar ile uyumlu hareket etmekteyiz.
• Çalışanlarımızın tamamın adil ücretlendirme hakkına sahip olması ve şirketimizde çocuk işçi ve
zorla işçi çalıştırılmaması konusunda sürekli faaliyetler yürütmekteyiz. Bu doğrultudaki
çalışmalarımızı Süper Film Sosyal Sorumluluk Politikası ile uyumlu şekilde yürütmekteyiz.
• Tüm çalışanlarımızın, iş ilişkilerinde dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep ve benzeri, cinsel yönelim, ailevi
sorumluluklar, engellilik, yaş, sağlık durumu, sendika üyeliği ve benzeri ayrımlar yapmaksızın adil
davranış gözetilmektedir. Çalışanlarımıza bu doğrultuda bir iş ortamı sunmak, işe alım
sürecinden çalışma performansının değerlendirilmesi ve çalışanlarımızın gelişimini sağlayacak
faaliyetlerimizi Süper Film İnsan Kaynakları Politikası ile uyumlu şekilde yürütmekteyiz.
• İş Sağlığı ve Güvenliği anlamında yüksek standartlarda bir iş ortamı sağlayacak faaliyetlerimizi
Süper Film Entegre Yönetim Sistemleri Politikası ile uyumlu şekilde yürütmekteyiz.
• İş Sağlığı ve Güvenliği dahilinde belirlenen amaç ve hedeflere, ulusal ve uluslararası mevzuatlara
uymaktayız.
• Toplumsal fayda getirecek projeler geliştirmekte, bu anlamda yürütülen projelere destek
olmakta ve bu yönde geliştirilecek projeleri teşvik etmekteyiz.
• Tüm paydaşlarının veri gizliliğine önem vermekte ve bu kapsamda yapılan çalışmaları Süper Film
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası ile uyumlu şekilde yürütmekteyiz.
• Tedarikçilerimizle sürdürülebilir ilişkiler geliştirmek ve tedarikçilerimizin de Süper Film’in
önceliklendirdiği etik kurallar, çevre ve işçi & insan haklarını da içeren sürdürülebilirlik ilkeleri
doğrultusunda hareket etmesini talep eden ve bu ilkeleri benimseyen ve eksiksiz uygulayan
tedarikçilerimizi önceliklendirecek faaliyetler yürütmekteyiz. Bu kapsamda yapılan
çalışmalarımızı Süper Film Tedarikçi Etik İlkeler Rehberi ve Süper Film Sürdürülebilir
Tedarik Politikası ile uyumlu yürütmekteyiz.
• Müşterilerimiz arasında herhangi bir fark gözetmeksizin tüm müşterilerimizin ürünlerimize eşit
şekilde erişimini sağlayacak faaliyetlerimizi Süper Film Sosyal Sorumluluk Politikası ile uyumlu
olarak yürütmekteyiz.
• Tüm paydaşlarımız ile ilişkilerimizde rüşvete, yolsuzluğa ve rekabet karşıtı uygulamalara karşı
geliştirilen Süper Film Sosyal Sorumluluk Politikası, Süper Film Rekabet Hukuku Uyum
Politikası, Süper Film Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile uyumlu hareket etmekte,
ilgili politikalar neticesinde periyodik eğitimler düzenlemekteyiz.
• Süper Film’in faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde yönlendirmesi için kurumsal yönetim ilkeleri
oluşturularak yönetim kademesinde sürekliliği sağlayacak faaliyetlerimizi Süper Film Kurumsal
Yönetim Rehberi ile uygun şekilde hareket etmekteyiz.
• Tüm paydaşlarımız ile olan etkileşimimizi etik değerler üzerinden yürütmekte Süper Film Sosyal
Sorumluluk Politikası ile uygun şekilde hareket etmekteyiz.

Süper Film’in geliştirdiği tüm ürünlerde ve tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirliği ön planda tutmakta ve
sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz çalışmaları tüm paydaşlarımızla şeffaf şekilde paylaşacak
raporlama ve derecelendirme çalışmalarını önceliklendirmekte ve gerekli faaliyetleri
gerçekleştirmekteyiz.

                                                              SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş 1993 yılında kurulmuştur ve Flexible ambalaj sektöründe
faaliyet göstermektedir. Bu sosyal sorumluluk politikası tüm paydaşlarımız için duruşumuzu ve
değerlerimizi ortaya koyan ilkeler bütünü olarak benimsenmiştir. Biz Müşterilerimizle ve tüm
paydaşlarımız ile ilişkilerimizi şirket değerlerimiz olan güven, sorumluluk, yenilikçi ve çözüm ortaklı ve
sürekli iyileştiren, geliştiren bakış açısı ile yaklaşımımızı uygularız.

Doğruluk, dürüstlük ve saygı, SÜPER FİLM için şirketimizin çalışmalarının tümüne yön veren önemli
değerlerdir. Tüm çalışmalarımızda, müşterilerimiz, toplumumuz ve tüm paydaşlarımız için azami özeni
gösterecek şekilde dürüst ve adaletli olmak en önemli esaslarımızdandır.
Tüm eylemlerimizi güvenlik, insan ve çevreye olan etkilerini gözeterek planlamaya özen gösteririz.
Sosyal sorumluluk politikamız yönergesinde oluşturulan, Etik İlkelerimize en yüksek seviyede uyum
sağlanmasını, etik davranışların teşvik edilmesi ve yönetim liderliğinde tüm çalışanlara bu ilkeler ve
davranış kuralları çerçevesinde etik kültürün aşılanmasını önemsiyor eğitimleri veriyoruz.
Sürdürülebilir bir değer yaratmak için çevresel, sosyal ve etik değerleri gözeten, toplumun gelişimine
önem veren bir yaklaşım sergilerken önemli iş ortaklarımız olan tedarikçilerimiz başta olmak üzere,
çalışanlarımız tüm paydaşlarımızın da uygulanabilir olduğu ölçüde, benzer davranışı benimsemelerini
önemsiyoruz.

İnsan Hakları
Tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız için SÜPER FİLM olarak İnsanlık Hakları Evrensel beyannamesine
uygun, haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin,
adaletin ve dünya barışının temeli olduğunu belirten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini
destekliyoruz.

Çocuk İşçiliği
Kuruluşumuz Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan iş kanununda belirtilen asgari çalışma yaşının
altındaki kişileri çalıştıramaz. Çalışanın yaşıyla ilgili olarak gerekli sorgulama ve kontrollerin yapılmasını
sağlıyoruz. İş ortakları ve paydaşlarımızda da aynı hassasiyeti arar ve bu yönde teşvik ederiz.

Zorla Çalıştırma
Zorla veya irade dışı çalıştırmaya başvurmamak anayasal bir yükümlülüğümüzdür. SÜPER FİLM’ de tüm
çalışanlarımız sorumluluk ve içerisinde bildirimini yaparak, kendi rızalarıyla çalışmalarını sona erdirme
hakkına sahiptir.

Ücret ve Çalışma Saati
Kuruluşumuz ücret politikasını yasal şartları temel alarak, çalışanların ve ailelerinin yaşam standardını
gözeterek, tüm özlük haklarını doğru ve uygun şekilde belirleriz. Ücret düzenlemesi çalışanların refah
düzeyine uygun yapılandırılmış ve yıl içerisinde gerekli düzenlemeleri yapılmaktadır. Kuruluşumuz
çalışanlarının normal çalışma sürelerini 4857 Sayılı İş Kanunu ILO Sözleşmeleri ve Toplu sözleşme
gerekliliklerini esas olarak belirler.

Ayrımcılık
Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel
engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapmayız; eşit fırsatlar sunarız. İşe alım, terfi, ücretlendirme
süreçlerimizi liyakate dayalı bir şekilde yürütürüz.

Disiplin, Taciz veya İstismar
Kuruluşumuzda açık ve değişmez bir Disiplin Prosedürümüz ve Etik İlkeler Rehberimiz vardır. Tüm
disiplin tedbirleri çalışanlara iletilmektedir. Disiplin konularında alınan kararlarda hiç kimseye ayrımcılık
tanınmaz. Taciz veya istismara yönelik bir şikayet alınması halinde bunun soruşturmasını sağduyulu ve
gizli biçimde, taciz veya istismar iddiasında bulunan şahsın etkilenmeyeceği biçimde gerçekleştiriyoruz.
Bu konuda oluşturulan etik ve disiplin prosedürümüz kapsamında süreç yürütürüz.

Kadın Hakları
SÜPER FİLM’ da kadınlar, eşit menfaatler, işyerinde eşit muamele, işlerinin kalitesinin eşit biçimde
değerlendirilmesi cinsiyet gözetmeksizin tüm açık olan pozisyonları doldurmak için eşit imkanlar dahil
eşit haklara sahiptir.

Sendika Özgürlüğü
Sendika üyeliği durumu, SÜPER FİLM’ de çalışmak için bir koşul değildir ve çalışanlarımızın herhangi bir
sendikaya üye olma veya olmama haklarına saygı duyuyoruz. Kurumda bulunan Toplu iş sözleşmesine
uygun şekilde süreç yürütülmektedir.

İş Sözleşmesi
İş sözleşmelerinin hüküm ve koşulları Türk iş kanunlarına ve yönetmeliklerine kesin biçimde uygundur
ve maaş dahil çalışma koşullarını açık biçimde belirtirler. Maaşların her zaman vaktinde ödenmesi önemli
ve esnemeyen kuraldır. Süper Film’de fazla mesai ücretleri yasal olarak gerekli tutulan oranlarda
hesaplanır ve ödenir. Sözleşme ve iş kanunu çerçevesinde belirlenen tüm kural ve kanunlara uyumlu
hareket etmek en önemli ilkelerimizdendir.

Genel İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği
Tüm çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sunuyoruz ve yangın güvenliğini, makine ve
ekipman güvenliğini, temiz suya ve uygun hijyenik tesislerine erişimi, uygun kişisel koruyucu ekipmana
ve acil bakıma erişimi ve tehlikeli maddelerin uygun biçimde depolanması ve kullanılmasını sağlıyoruz.
Tüm Uygulamalarımızda uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarımızı sertifikalaştırmaları
konusunda teşvik ederiz. Çalışma sahalarımızın koşullarının iyi seviyede düzgün bakımlı ve iyi
havalandırılmış biçimde genel olarak temiz ve düzenli olduğundan emin oluyoruz.

Çevre ve Sürdürülebilirlik
Topluma ve her canlıya saygının, gelecek nesiller için kaynaklarımızı ve gücünü koruma
sorumluluğumuzun farkındayız. Bunun için çevresel sorumluluğumuzla ilgili olarak yüksek standartlar
belirledik. Çevre politikalarımız, kirlilik denetimi, atıkların en aza indirilmesi ve kaynakların
dönüştürülmesiyle olumsuz çevresel etkileri asgari düzeye indirmeyi esas alarak belirlenmiştir.
Kuruluşundan bu yana SÜPER FİLM, Türk çevre kanunları ve yönetmeliklerinin gerektirdiği çevresel
izinlerle/lisanslarla kesin biçimde uyum içinde olmuştur. Tüm tesislerimiz, şu an da geçerli olacak şekilde
gerekli bütün izinlere, lisanslara ve/veya kayıtlara sahiptir ve bunlar yasal gerekliliklere uygun olarak
yenilenir. Aynı zamanda yasal zorunluluk kapsamında tesislerimiz için Çevresel Etki Değerlendirmeleri
gerçekleştirilmiştir.
Özetle, aşağıdaki çevresel ilkeleri gözetiyoruz:
• İnsanlara ve çevreye zararlı maddelere ve uygulamalara olan bağımlılığın azaltılması;
• Atıkların azaltılması ve tehlikeli maddelerin zararsız biçimde ortadan kaldırılması;
• Doğal kaynakların mümkün olan en verimli biçimde kullanılması;
• Tüm karar verme aşamalarında çevresel hususların göz önünde bulundurulması;
• Sürekli gelişim için çaba gösterilmesi.
Bünyemizde katı atıkların ortadan kaldırılması ve/veya geri dönüşümü (ve bunların tesislerimizde
uygulanması), atık suların denetimi ve arıtması ile hava emisyonlarının denetimi ve arıtılması için uzman
bilgi ve yöntemi ile sürecimizi yürütüyoruz. SÜPER FİLM tesislerin de kanunen yasaklanmış veya
kısıtlanmış kimyasallar kullanmıyoruz veya depolamıyoruz.

Tehlikeli maddeler ve atıklarla ilgili olarak kesin prosedürler izliyoruz. Bunların karışmadan ve çevre
üzerindeki olası olumsuz etkileri ortaya çıkmadan depolanmalarını sağlıyoruz. Enerji tüketimi ve
yönetimi konusunda ise öncü çalışmalar yapmaya ve geliştirmeye özen gösteriyoruz.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Türk ceza kanunları ve yolsuzlukla mücadele kanunları dahil tüm ilgili yasalara uyum sağlamaya bağlıyız.
Kamu makamlarıyla yapılan görüşmeler ve diğer tüm eylemler sırasında SÜPER FİLM, doğru ve şeffaf bir
tutum izler. Bu kapsamda ‘’Etik İlkeler Rehberi’’ oluşabilecek sorunlarda sürece rehber olacak şekilde
planlanmış ve yayınlanmış olup bu ilkeler rehberimiz tüm çalışanlarımıza eğitim olarak verilmektedir.

Sorumluluk
Kuruluşumuz bünyesinde İnsan Kaynakları çalışanların sosyal haklarını, iş sağlığı ve güvenlik konularını
geliştirmeye, sürdürmeye ve uygulamaya yönelik çalışmalarını yürütür. Üst yönetim ise bu sorumluluğun
benimsenmesi konusunda her türlü uygulama sürecini desteklemektedir.

Yasa ve Diğer Yükümlülüklere Uyum
Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesine ve ilgili yasa ve hükümlere tam olarak uymayı
taahhüt ederiz.

Hediye Alıp Verme & Ağırlama
Tedarikçi, iş ortağı, müşteri ve üçüncü taraflar ile ilişkilerimizi yürütürken objektif karar verme yetimizi
olumsuz etkileyebilecek hediyeleri kabul etmez, şeffaf ve menfaat ilişkisi bulunduğuna yönelik izlenim
yaratabilecek davranışlardan kaçınırız.

Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarikçiler ve iş ortaklarımız ile saygı, güven, dürüstlük ve adillik üzerine kurulmuş uzun vadeli bir
ilişkinin başarı için hayati önem taşıdığına inanırız. Politikalarımız çerçevesinde belirlediğimiz etik ve
sosyal standartlara benzer hassasiyeti gösteren paydaşlar ile iş ilişkisi kurmaya azami özen gösteririz.

Çıkar Çatışması
Kurumsal iş ilişkisinde bulunduğumuz gerçek veya tüzel kişilerden uygunsuz olarak algılanabilecek hiçbir
indirim ya da menfaat talep etmememiz, üçüncü kişilere teklif etmememiz, teklif edildiğinde kabul
etmememizin esas olduğu bilinci ile hareket ederiz.

Paydaş Katılımı ve Paydaşlarımız İlişkilerimiz
Süper Film olarak çevre ve insana saygı önceliği ile kaliteli ürün ve hizmet sunma hedefi doğrultusunda
operasyon ve ürünlerimizi geliştirmeyi öncelikli hedef olarak tanımlıyoruz. Bu kapsamda, dünya
genelindeki paydaşlarımızın şirketimize dair beklentileri çeşitlenmekte olup paydaşlarımız ile karşılıklı
güven ve ortaklığa dayanan sağlam bir ilişki kurmaya özen gösteririz.
Dış paydaşlarımız ile ilişkilerimizde insan haklarına yönelik pozitif etkimizi yükseltmek, negatif etkimizi
ise azaltma hedefimiz vardı.
Müşterilerimiz, rakiplerimiz, kamu kurum ve kuruluşları gibi tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi Etiket
İlkeler Rehberimiz çerçevesinde düzenleriz.

Dilek ve Şikâyetlerin Bildirilmesi
Faaliyetler ve operasyonlarımız esnasında oluşan dilek, şikayetler ve bildirimler etik@superfilm.com mail
adresine iletilir. İletilen bildirimler Etik Kurulu tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

GENEL MÜDÜR

FAHRİ ÖZER

22.02.2023

 

 

 

 

Sertifikalar

Operation Clean Sweep (OCS) Politikası