Image 38

Sürdürülebilir Üretim Süreçlerimiz

Süper Film olarak, öncelikle döngüsel ekonominin sürdürülebilirliğine inanıyoruz. Dolayısıyla tüm süreçlerimizi döngüsel ekonomiye uyarlamak için sürdürülebilirlik ilkelerini bölümler ve departmanlar bazında birebir takip ediyoruz. Üretim felsefesi olarak, tüketimi azaltmayı, yeniden kullanmayı ve geri dönüştürmeyi (3R – Reduce Reuse Recycle) temel alıyoruz.

Microsoftteams Image (8)

Ürün Ambalajlamada İnovasyon

Bobinlerde kullanılan plastik başlıklar, müşterilerden toplanmakta ve tekrar ürünlerin dış ambalajında değerlendirilmektedir.

Ürünün dış paketlenmesinde yeniden kullanılabilir sarf malzemeler; Ürettiğimiz filmlerin paketlenmesinde kullanılan sunta başlıkları, kapakları ve dış ambalajları yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir malzemelerden tasarlıyor ve belirli varış noktalarından ve rotalardan geri topluyoruz.

Atık Ayrıştırma

Atık Ayrıştırma

Atık kullanım yönergeleri ve atıkların ayrıştırılması: Atık ayrıştırma süreçlerimizi sürekli geliştiriyor, düzenli depolama alanlarına gönderilen atık miktarını gelişmiş ayırma sistemleri ve ekipmanları ile azaltıyoruz.

Hammadde Geri Kazanım

Hammadde Geri Kazanım

Üretim esnasında oluşan firelerimiz veya kullanılması uygun görülmeyen filmler, EREMA geri kazanım sistemleriyle granül hammadde haline getirilerek İyi Üretim Uygulamaları kapsamında yeniden kullanılmaktadır. Kullanılamaya fazla miktarlar ise bir anlamda Endüstriyel Simbiyoz çalışması olarak lisanslı firmalara direkt hammaddesi olacak şekilde verilerek gereksiz enerji kayıpları engellenmektedir.

Solvent Geri Kazanım

Solvent Geri Kazanım

Yapışkan Bant Üretiminde kullanılan solvent, 2005 yılında kurulan geri kazanma tesisimimizde absorbe edilip rejenerasyon sonucu yeniden kullanılmaktadır.

Böylelikle çevreye en az miktarda solvent emisyonu verilmektedir.